Monthly Archives: november 2010

Röjning i tornet i morgon torsdag

Arbetet fortgår i tornet men snön gör det i närmast omöjligt att ta sig fram och köra undan grejer. Därför kommer endast lite småplock ske uppe i tornet från kl 9 fram till lunch (eller tills det blir för kallt) … Continue reading

Posted in Nyhetsbrev | Leave a comment

Återupptäcka bortglömda fynd

För 75 år sedan grävdes Gräfsnäs slottsruin ut. 1935-37 genomfördes åtgärder för att säkra och skapa en uppfattning om slottets historia. Bland annat gjordes omfattande utgrävningar och tiotusentals föremål togs tillvara. Men det är en sanning med modifikation. Sakerna togs … Continue reading

Posted in Genomfört | Leave a comment

Fortsatt röjning i tornet

Vill du bära sten? Eller bara njuta av utsikten så kom gärna till Gräfsnäs nu på torsdag 18 november. Vi börjar vid kl 8 och håller på till lunch. Kanske vi orkar något mer efteråt…

Posted in Kommande | Leave a comment

Föredrag om Margareta Eriksdotter Leijonhufvud

På torsdagskvällen höll AM Alströmer ett inspirerande föredrag om ”vår egen” drottning Margareta Eriksdotter Leijonhufvud från Loholmen. Vi fick en utmaning och det var att högtidlighålla Margaretas 500 årsdag om 5 år. Visst har vi en permanent Margaretautställning i anslutning … Continue reading

Posted in Genomfört | Leave a comment

Uppröjning i tornet påbörjat

Under torsdagen 11 november flyttades flera lass med sten från det nordöstratornet för att placeras på nytt ställe i pallställ. Samtidigt påbörjades en inventering av vad som finns och sorterades därefter in i olika pallar. 13 personer slet under hela … Continue reading

Posted in Genomfört | Leave a comment

Projektgenomgång med föredrag 11 november

Första projektåret närmar sig sitt slut och vi har fått fram nytt material om Loholmen efter sommarens sonarundersökningar, dykningar och markradar. Vi ser att projektet börjar ge ringar på vattnet i form av ett fördjupat samarbete mellan föreningarna i bygden … Continue reading

Posted in Kommande | Leave a comment

Gräfsnäs fyndmaterial ska flyttas 11 november

Under sommaren arbetade Julia Källhult intensivt  med att digitalisera och gå igenom fyndmaterial från utgrävningarna från 1930-talet. Listor har digitaliserats och saker har lagts i påsar och lådor samtidigt som de har märkts upp. Nu kommer nästa fas i arbetet. … Continue reading

Posted in Kommande | Leave a comment