Om projektet

Under drygt 2 år genomförs ett sk. Leaderprojekt i Antenbygden. Målet är att skapa
nya samarbeten och öka intresset för det lokala kulturarvet. Bland annat kommer vi undersöka kopplingen mellan borgen på Loholmen och Gräfsnäs slott.

Under projekttiden kommer bland annat bryggor byggas på flera ställen för att knyta
ihop sjön och göra exempelvis Loholmen mer tillgänglig. Flera olika aktiviteter kommer att genomföras såsom musikaftnar, historiska utställningar och teater ute på Loholmen. De nu
gjorda dykundersökningarna och markradarundersökning kommer att
bli en ny historisk utställning i Gräfsnäs slottsruin förhoppningsvis redan nästa år.
En förutsättning för ett lyckat projekt är ett brett engagemang och därför söker vi just
dig som är intresserad att hjälpa till vid våra olika planerade aktiviteter. Vi söker även fler
sponsorer för att kunna göra Gräfsnäs-Loholmen till en ännu mer spännande och inspirerande plats!

Anmäl gärna ert intresse på
info@grevegomer.se
eller 0709-650980