Utgrävningarna 2011 på Loholmen avrapporterade

Ett tjugotal personer mötte upp till genomgången av förra sommarens grävningar på Loholmen. Arkeolog Andreas Åhmans från Lödöse museum berättade.

Rapporten hittar du i menyn ”Dokumentation” eller här!

Posted in Genomfört | Leave a comment

Loholmen utgrävningsresultat från sommaren 2011 – torsdag 26 april

Snart har vi utgrävningsrapporten i vår hand där förra sommarens utgrävningar presenteras. Bland annat finns där spännande dateringar utifrån de prover som togs.

Andreas Åhman från Lödöse museum kommer att presentera utgrävningsresultatet i Gräfsnäs slottsruin och då diskuterar vi vidare eventuella grävningar sommaren 2012.

Tid: 26 april kl 18-21
Plats: Gräfsnäs slottsruin

Posted in Kommande | Leave a comment

Ås kloster i nytt ljus – föreläsning i slottsruinen 12 april

Ett helt kloster med stora sten- och tegelbyggnader har under medeltiden legat i Ås ca 15 km norr om Varberg. Men för två år sedan visste man inte mer än ungefärligt var detta cistercienserkloster har legat. Nu har hemligheterna avslöjats!

Nu vet vi genom utgrävningar, markradarundersökningar och laserskanning med helikopter var kyrkan och huvud­byggnaderna varit placerade. Vi kan också ana var färskvattenledningarna gått, var man bränt sitt tegel och var någonstans färjan som klostret hade hand om hade sin överfart.

Christer Andersson och Lennart Eliasson har varit de drivande för att skapa denna nya kunskap kring Hallands äldsta kloster (grundat 1194) och det enda som legat på landsbygden. De arkeologiska undersökningarna genomfördes av Kulturmiljö Halland med antikvarie Lena Bjuggner som grävningsledare.

Christer Andersson, projektledare och pensionerad radioastronom – kommer och berättar om utgrävningarna och hur de kom till stånd. Likheterna är många med vårt projekt där vi förhoppningsvis kommer få tips och trix hur vi kan fortsätta på Loholmen i framtiden. En studieresa för att titta på utställningen om utgrävningen planeras och diskuteras på plats.

Tid: 12 aprik kl 18-21
Plats: Gräfsnäs slottsruin

Posted in Kommande | Leave a comment

Greve Gomer vaknar ur vinterdvalan

Vinter och kyla innebär lågsäsong för projektet. Mycket har skett i det fördolda, planering inför sommarens eventuella utgrävningar, dokumentation, spännande budgetuppföljningar och annat trevligt. Det känns väl som ett litet bakslag när snön nästan hänger i luften och temperaturen är nära noll och vi går in i påskhelgen.
Nästa vecka går vi igång med vår programverksamhet igen mer olika föredrag och träffar i slottsruinen. Vi försöker hålla igång ett schema där vi träffas kl 18 varje ojämn torsdag. Dessutom planerar vi ett antal utfärder med olika teman under våren och sommaren. Dessa genomförs både på helger och veckodagar för att alla ska ha möjlighet att kunna delta.
Först ut är ett föredrag om Åskloster den 12 april. Därefter Lödöse museum den 26 april då vi ska får en redogörelse från sommarens resultat från utgrävningarna på Loholmen.

Posted in Nyhetsbrev | Leave a comment

Sonarundersökningar av botten i Gräfsnäs genomförd

I strålande sol och plusgrader utnyttjade vi Antens is för att få en bättre uppfattning om vad som finns runt om slottsudden på botten av Anten. Vi fick fram en 5-6 ”träffar” – alltså intressanta föremål eller strukturer. Lite spännande är också det ”vrak” som hittats på botten. Målsättningen är att få en bättre bild av hur anläggningarna på Loholmen och Gräfsnäs sett ut genom studier ovan och under mark samt i vattnet.

Sonarundersökning runt slottsudden
Knud och Peter fiskar efter den stora fångsten. Vrak, anläggningar och annat spännande. Matthew från Bohusläns museum styr arbetet.

Förmodat vrak
Ett förmodat vrak lokaliserades tillsammans med 5-6 andra ”träffar” på intressanta lämningar som skulle vara intressant att dyka på i framtiden.

Posted in Genomfört | Leave a comment

Hösten kalendarium Greve Gomer (& M2012)

Vi fortsätter vår spännande föredragsserie under hösten. Kolla här för eventuella ändringar och uppdateringar.

29 sep. Kl 18.30. Grävningarna på Loholmen och genomgång av projektet. OBS! Plats Sollebrunns bibliotek.

6 okt. Kl 18. Miljöprojektet M2012. ”Hur kan jag sparar energi?”. Thomas Nilsson, Alingsås kommun. Energi och klimatrådgivare. Artinventeringen. Calle Bergil, Norconsult, Naturvårdsbiolog.

20 okt. Kl 18. 1700-tal. Westgiöta Gustavianer.

3 nov. Kl 18. Arkeologi. Offerplats Finnestorp. Rune Torstensson, verksamhetsledare Offerplats Finnestorp ekonomisk förening.

24 nov. Kl 18. Projektavstämning 2011. Julbord. Föredrag av AM Alströmer.

Plats. Någonstans i Gräfsnäs. Ruinen, restaurangen eller bygdegården. Mer info kommer…

Posted in Kommande | Leave a comment

Dykningar genomförda!

Den 13 september. Årets blåsigaste dag var vi ute på sjön för att dyka efter anläggningar. Resultatet var minst sagt magert så ny dag är planerad att genomföras senare i höst/vinter.

Posted in Genomfört | Leave a comment

Flyttade dykningar – igen!

Mycket kan vi styra över men inte sjukdom. Torsdagens planerade dykningar utanför Gräfsnäs är inställda. Nya dykningar är planerade till tisdag (13/9) nästa vecka.

Beklagar detta! Men väntar man på nått gott…

Jacob Holmring har i en uppsats belyst Loholmens funktion och historia. Mycket intressant och läsvärd. Den finns att läsa på www.grevegomer.se – kolla under dokumentation och Uppsats Loholmen.

Erik Samuelsson

Posted in Kommande | Leave a comment

Dykningar flyttade.

Ännu en spännande dag är till ända som vi tillbringade på en flotte ute på sjön Anten. Med hjälp av sonar har vi identifierat sex-sju intressanta objekt som nu kommer att undersökas närmare av dykare från Bohusläns museum.

Tanken var att göra detta i morgon onsdag men detta blir flyttat till torsdag. Troligen. Sjuka barn är inget som går att planera för. Blir det som vi tänkt oss så är det alltså torsdag den 8 september kl 10-16 som gäller. Dykningarna går att följa på plats i Gräfsnäs.

Mer information följer!

Erik Samuelsson

Posted in Genomfört, Kommande | Leave a comment

Nyhetsbrev Greve Gomer 5/9!

Sommaren är slut – nu följer en intressant höst.

Efter sommarens intressanta förundersökning ute på Loholmen så följer vi nu upp detta med fortsatta marinarkeologiska undersökningar i dagarna två. I morgon tisdag 6 september kommer området utanför Gräfsnäs slottsruin att kartläggas med sonar för att kartlägga eventuella anläggningar i vattnet. Dessa kommer att följas upp med dykningar under onsdagen den 7 september.

Undersökningar går bra att följa på plats i Gräfsnäsparken. Tider ca kl 10-16.

Med spänning väntar vi på preliminära undersökningsresultat från sommarens undersökningar på Loholmen. Fortsättning följer!

Väl mött!
Erik Samuelsson

Posted in Kommande, Nyhetsbrev | Leave a comment